Impressum Čavkunović BAU

Informacije o kompaniji:
Čavkunović BAU d.o.o.
Sulejmana Veličanstvenog bb
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
Direktor:
Anel Čavkunović

Kontakt podaci:
Tel.: +387 37 315 317

E-Mail: info@cavkunovic-bau.com.ba

Svrha poslovanja kompanije:
Trgovina, proizvodnja, ugostiteljstvo, export-import

ID broj: ID broj
4263659960007

PDV - broj: PDV broj
263659960007

Matična jedinica
Opština Bihać

Članstvo u komori:
Privredna komora USK

Vrsta djelatnosti:
Trgovinske usluge

Propisi o trgovini:
www.fbihvlada.gov.ba
Bosna i Hercegovina

Proizvodi i tekstovi:
Čavkunović BAU d.o.o.

Slikovni materijal:
ARTFOTO DESIGN